Biznes planların böyük əksəriyyəti yeni qurulacaq bizneslər və ya plansız fəaliyyət göstərən cari biznes fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi üçün yazılmaqdadır. Bəs nə üçün biznes plan əhəmiyyətlidir?

Bunun cavabını qısa 3 dəqiqəlik video ilə izah etməyə çalışmışıq.