Şirkətlər, şəxslər öz ideyalarına, yeni layihələrinə və yeni yatırım etmək istədikləri sahəyə sürətli şəkildə investisiya cəlb etmək istəyərlər. Bunun bəzi səbəbləri var. Tez bir zamanda pul qazanmaq istəyi, sahədə geniş bir açıq kəşf etmək və yaxud kəşf edilən sahəyə başqalarından daha tez daxil olmaq istəyi.