Skip to main content Skip to search
Biznes Plan-İnvestisiya
İnvestisiya sahibkarlığının günü gündən inkişaf etməsi, kiçik və orta sahibkarlığa dəstək fondlarının yaradılması və yeni biznes imkanlarının yaranması nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlar öz fəaliyyət çərçivələrini daha da böyütmək məqsədilə investisiya…
Ətraflı
Biznes Plan-Korporativ
Rəqabət, texnologiya və beynəlxalq biznes dəyərləri çox sürətlə inkişaf etməkdədir və böyüklüyündən asılı olmayaraq bütün bizneslər bu sürətli inkişafa ayaq uydurmaq məcburiyyətindədirlər. Elə buna görə də bizneslər daha həssas və daha planlı addımlar atmalı…
ƏTRAFLI
Biznes Konsultasiya
Düzgün biznes dəyərləri formalaşdırmaq, düzgün korporativləşmə, bazarın, məhsulun və rəqiblərin analizini aparmalı və müştəri tələblərini düzgün aşkarlamalıdırlar. Bütün prosedurları təkminləşdirmək, şirkətin fəaliyyətlərini, məhsullarını, prosedurlarını formalaşdırmaq…
ƏTRAFLI
Biznes Strategiyası
Təəssüflər olsun ki, uzun illərdir fəaliyyət göstərən bizneslərin vizyonu, hədəfləri və strategiyası təyin olunmayıb. Düzgün vizyon təyin etmək və bu istiqamətdə ən uyğun strategiyaları formlaşdırmaq biznesi rəqiblərindən fərqləndirən və daima irəli aparan önəmli…
ƏTRAFLI
Marketinq Strategiyası
Bizneslər üçün əsas mahiyyət daşıyan faktorlardan öndə gələni satışın yüksək olması, marka dəyərinin düzgün formalaşması, düzgün kommunikasiya xəttinin yaradılması, marketinq araşdırmaları və müştərilərlə əlaqələrin formalaşdırılmasıdır ki…
ƏTRAFLI
İdeya Təklifi
Bir iş üzərində işləyən zaman tez-tez araşdırma etməli və düşünməlisiniz. Ancaq böyük fikirlər hər zaman belə yaranmaz. Böyük fikirlər daxili dərinliklərdən üzə çıxar. Eyni zamanda çətin problemləri müəyyənləşdirmək və həll etmək üçün də dərin düşünmək lazımdır.
ƏTRAFLI