Skip to main content Skip to search
Biznes Plan – İnvestisiya
Sahibkarlığın günü gündən inkişaf etməsi, kiçik və orta sahibkarlığa dəstək fondlarının yaradılması və yeni biznes imkanlarının yaranması nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlar öz fəaliyyət çərçivələrini daha da böyütmək məqsədilə investisiya cəlb edirvə sürətli böyüməyi hədəfləyirlər .
Ətraflı
Biznes Plan – Korporativ
Rəqabət, texnologiya və beynəlxalq biznes dəyərləri çox sürətlə inkişaf etməkdədir və böyüklüyündən asılı olmayaraq bütün bizneslər bu sürətli inkişafa ayaq uydurmaq məcburiyyətindədirlər.Məhz bu səbəbdən biznes qurumları daha diqqətli və daha planlı addımlar atmalı,
Ətraflı
Biznes Konsultasiya
Rəqabət, texnologiya və beynəlxalq biznes dəyərləri çox sürətlə inkişaf etməkdədir və böyüklüyündən asılı olmayaraq bütün bizneslər bu sürətli inkişafa ayaq uydurmaq məcburiyyətindədirlər. Elə buna görə bizneslər də daha həssas və daha planlı addımlar atmalı, rəqbilərindən öndə olmaq üçün peşəkarlarla çalışmalıdırlar.
Ətraflı
Biznes Strategiyası
Çox hallarda qarşılaşdığımız vəziyyət bundan ibarətdir ki, uzun illər fəaliyyət göstərən bizneslərin vizyonu, hədəfləri və strategiyası təyin olunmayıb. Düzgün vizyon təyin etmək və bu istiqamətdə ən uyğun strategiyaları formlaşdırmaq biznesi rəqiblərindən fərqləndirən və daima irəli aparan önəmli faktordur.
Ətraflı
Marketinq strategiyası
Bizneslər üçün əsas mahiyyət daşıyan faktorlardan öndə gələni satışın yüksək olması, marka dəyərinin düzgün formalaşması, düzgün kommunikasiya xəttinin yaradılması, marketinq araşdırmaları və müştərilərlə əlaqələrin düzgün təşkil olunmasıdır ki, bütün bu sadalananlar marketinq fəaliyyətləri daxilində  öz əksini tapmaqdadır. 
Ətraflı
İdeya Təklifi
Təlimin əsas məqsədi, şirkətlərin gələcəyində həyati dərəcədə önəm daşıyan marketinq strategiyalarının planlaşdırılması və icrasına dair nəzəri biliklər vermək və eyni zamanda iştirakçıların bunu praktiki olaraq icra edə biləcək bacarıqlarının formalaşdırmasına yardımçı olmaqdır.
Ətraflı