Skip to main content Skip to search
Marketinq Strategiyası Təlimi
Təlimin əsas məqsədi, şirkətlərin gələcəyində həyati dərəcədə önəm daşıyan marketinq strategiyalarının planlaşdırılması və icrasına dair nəzəri biliklər vermək və eyni zamanda iştirakçıların bunu praktiki olaraq icra edə biləcək bacarıqlarının formalaşdırmasına yardımçı olmaqdır.
Ətraflı